bez čekanja

povoljne cijene

Plaćanje gotovinom i karticama

Umirovljenicima odobravamo stalan popust na sve usluge u iznosu od 10%

Fizikalna terapija

Elektroterapija (TENS, interferentne, galvanske, dijadinamske struje)            20 minuta                    60,00Kn
 
Stimulacija Živca                                                                                              20 minuta                    60,00Kn
 
Stimulacija Mišića                                                                                            20 minuta                     60,00Kn
 
Stimulacija N. Facialis                                                                                      20 minuta                  100,00Kn
 
Magnetoterapija                                                                                               30 minuta                    70,00Kn
 
Terapija Ultrazvukom                                                                                       10 minuta                     60,00Kn
 
Terapija Laserom                                                                                             10 minuta                     70,00Kn
 

Limfna Drenaža

Ruke                                                                                                                40 minuta                   120,00Kn
 
Noge                                                                                                                40 minuta                   120,00Kn
 

Kineziterapija

Vježbe                                                                                                             30 minuta                   120,00Kn
                                                                                                                        45 minuta                   180,00Kn

Masaža

Parcijalna                                                                                                        30 minuta                   120,00Kn
                                                                                                                        45 minuta                   180,00Kn
Cijelo Tijelo (leđa, ruke, noge)                                                                         60 minuta                   250,00Kn
 

Medi-Taping

Segment 1 (mali)                                                                                                                              100,00Kn
Segment 2 (veliki)                                                                                                                             150,00Kn